Reading Time: 2 minutes

Z daňového hlediska lze označit rok 2016 „za rok rodin s dětmi“. Právě pro rodiny s dětmi připravila vláda celou řadu zvýhodnění. K drobným změnám došlo také v oblasti tzv. školkovného.

Školkovné, neboli slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení je možné využívat již od roku 2014 a je její princip je poměrně jednoduchý. Zaplacené školkovné je možné přímo odečíst od vypočtené daně z příjmů a získat jej tak zpět ve formě daňového přeplatku v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání. Takovéto finanční částky, které lze přímo odečíst od vypočtené daně pak označujeme jako slevu na dani.

Zaplatíme-li tedy na školkovné například 6 000 korun ročně, lze tuto částku při splnění několika základních podmínek odečíst od daně z příjmů. Základní povinností je prokázat, že váš potomek v uplynulém zdaňovacím období navštěvoval školku či jiné předškolní zařízení a dále pak doložit, že výdaje na školkovné byly skutečně zaplaceny. K těmto účelům poslouží potvrzení od provozovatele předškolního zařízení a doklady o zaplacení.

Dále je nutné mít na paměti, že slevu na školkovné může uplatňovat pouze jeden z vyživujících rodičů. Od daně lze odečítat pouze výdaje související s úhradou školkovného. Tedy pouze poplatky hrazené v souvislosti s umístěním dítěte ve školce či obdobném zařízením, nikoliv však výdaje zaplacené za dopravu, stravné, výlety apod.

Od roku 2016 můžete ušetřit až 9 900 Kč za jedno dítě.

Stanovená je také maximální hranice, do které lze školkovné odčítat. Pozitivní změnou roku 2016 je navýšení toho limitu odvozeného od minimální mzdy z 9200 Kč na 9900 Kč. Slevu na dani je tak možné nově uplatnit až do částky 9 900 Kč za jedno dítě.

Méně příjemnou novinkou je zpřísnění definice předškolního zařízení. Zpozornět je nutné hlavně u zájmových a vzdělávacích kroužků, jeslí pro děti do jednoho roku, příležitostného hlídaní či domácích školek, které nesplňují definici zákona. V tomto případě není možné uplatňovat zaplacené školkovné jako slevu na dani. Pro uplatnění slevy není naopak podstatné, zda se jedná o zařízení soukromé, státní či firemní. Doporučujeme informovat se přímo ve vaší školce, zda splňuje či nesplňuje definici předškolního zařízení, a pak už si jenom pohlídat potvrzení pro daňové přiznání.

Foto: diabetesforecast.org

Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na www.onlinepriznani.cz.