Reading Time: 2 minutes

Ruzovypapir2

Růžový formulář nese oficiální název „PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“ a zajišťuje slevy na dani a další daňová zvýhodnění.

Jedná se o slevu na poplatníka, na kterou má nárok každý z nás, a poté to může být například sleva na studenta. Každá sleva se musí prokázat, proto, abyste uplatnili slevu na studenta, při podpisu nezapomeňte předložit potvrzení o studiu. Tento formulář si dále ve své úschově nechává zaměstnavatel, aby věděl jak správně spočítat mzdu a o kolik může daň snížit.

Nejdůležitější informace, kterou ohledně růžového formuláře musíte vědět je ta, že tento formulář můžete podepsat každý měsíc pouze u jednoho zaměstnavatele!

Za kalendářní měsíc nesmí být podepsány dva formuláře najednou, ani se nesmí nijak překrývat!

Situace č. 1:

Studentka Niki pracuje v červenci pro zaměstnavatele OnlinePřiznání a v srpnu již pro zaměstnavatele Neotax. Může tedy u každého z nich podepsat růžový formulář. Navíc, pokud pracuje na DPP a její hrubá mzda bude činit do 10 000 Kč, její čistá mzda se nebude lišit od hrubé a Niki nepřijde ani o korunu ze své mzdy. Pokud by ovšem tento formulář nepodepsala, musela by zaplatit srážkovou daň ve výši 15%, v našem případě 1 500 Kč.

Pokud tedy máte obdobnou situaci jako v příkladu 1, daňové přiznání podávat nemusíte.

Situace č. 2:

Pokud by Niki pro zaměstnavatele OnlinePřiznání pracovala celý rok a měla u něj podepsaný růžový formulář a v létě by si navíc chtěla přivydělat u zaměstnavatele Neotax, již u něj nemůže podepisovat formulář znovu. A tak i kdyby si vydělala méně než 10 000 Kč, její mzda by byla sražena o 15% daň.

V tomto případě daňové přiznání podat musíte. Naše aplikace vám s touto situací krásně poradí (mluvíme pouze o srážkové dani!). Pokud teda máte zájem ušetřit na daních a získat zpátky své peníze, vyzkoušejte www.OnlinePriznani.cz.
ruzovypapir3.png

Pokud náhodou tento růžový dvojlist nepodepíšete ihned při nástupu do zaměstnání, vaše mzda bude zbytečně výrazně nižší. Ovšem toto opomenutí se dá vyřešit buďto ročním zúčtováním daně prováděné zaměstnavatelem nebo daňovým přiznáním. Následně vznikne nárok na daňový přeplatek, který vám finanční úřad pošle na bankovní účet.