Reading Time: 2 minutes

Stejně jako zaměstnanci platí sociální a zdravotní pojištění, tak i podnikatelé musí hradit sociální a zdravotní pojištění. Jak a kolik budeš hradit, se odvíjí od toho, jestli je podnikání tvoje hlavní nebo vedlejší činnost. A jak to poznáš?

Podnikání jako vedlejší činnost

Podnikání je tvou vedlejší činností když podnikáš a zároveň jsi zaměstnaný na hlavní pracovní poměr. Nebo když podnikáš a zároveň patříš do skupiny osob, za které zdravotní pojištění platí stát. Jsi tedy:

  • student a ještě ti nebylo 26 let (28 let v případě doktorského studia)
  • důchodce a pobíráš starobní důchod
  • invalidní osoba a pobíráš invalidní důchod
  • osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené
  • osoba, která pečuje o dítě do 10 let, které je závislé na péči jiné osoby.

Ve všech těchto případech je podnikání tvou vedlejší činností. To znamená, že v průběhu prvního roku podnikání se nemusíš starat o placení sociálního a zdravotního pojištění. Vše potřebné doplatíš až po skončení kalendářního roku, ve kterém si začal(a) podnikat.

 

Začneš-li podnikat v roce 2017, tak sociální a zdravotní pojištění budeš platit až začátkem roku 2018.  

 

Pokud, ale nebudeš patřit ani do jedné z vyjmenovaných skupin, bude tvoje podnikání automaticky považované za činnost hlavní. To znamená, že budeš muset platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění už během roku.

 

Důležité odkazy:

 

A kolik si musím na zálohy měsíčně připravit?

  • Minimální záloha u sociálního pojištění pro rok 2017 je 2 061 Kč u hlavní činnosti.
  • Minimální záloha u zdravotního pojištění pro rok 2017 je 1 906 Kč u hlavní činnosti.

 

Důležité termíny na nástěnku:

  • Sociální pojištění musíš zaplatit do 20. dne následujícího měsíce. To znamená, že zálohu na sociální pojištění za leden 2017 musíš uhradit do 20. února 2017.
  • Zdravotní pojištění musíš zaplatit do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že zálohu na zdravotní pojištění za leden 2017 musíš uhradit do 8. února 2017.

 

Důležitá čísla bankovních účtů pro platbu zdravotního pojištění:

Zdravotní pojišťovna Číslo účtu Více informací najdeš tady
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 1112001651/0710
pro Vysočinu a Jihomoravský kraj
https://www.vzp.cz/platci/cisla-uctu
1112003761/0710
pro Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský kraj
1112005521/0710
pro Královéhradecký a Pardubický kraj
1112003411/0710
pro Ústecký a Liberecký kraj
1112009311/0710
pro Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj
1112001221/0710
pro Prahu a Středočeský kraj
201 Vojenská zdravotní pojišťovna 2010201091/0710 https://www.vozp.cz/cs/platci/bankovni-spojeni/
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2050203761/0710 nebo 2050406761/0710 https://www.cpzp.cz/clanek/2802-0-Prehled-uctu-CPZP.html
207 Oborová zdravotní pojišťovna 2070101041/0710 http://www.ozp.cz/pro-platce/obecne-informace
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 2092101181/0710 https://www.zpskoda.cz/pro-platce/osvc/bankovni-spojeni
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 2110102031/0710 http://www.zpmvcr.cz/platci/osvc/
213 Revírní bratrská pojišťovna 2130203761/0710 http://www.rbp-zp.cz/pro-platce/cisla-uctu/

Důležitá čísla bankovních účtů pro platbu sociálního pojištění: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/