Reading Time: 1 minute

Existují při základní způsoby, jak můžeš doložit své příjmy a výdaje. Odborně řečeno budeš vést daňovou evidenci, evidenci příjmů nebo účetnictví.

 

Daňová evidence

 

znamená, že si během roku budeš muset schovávat a evidovat všechny doklady. Jak příjmové, tak výdajové. V daňovém přiznání na konci roku pak budeš uvádět skutečnou výši dosažených příjmů a výdajů zjištěnou z těchto dokladů.

 

Evidence příjmů

 

Znamená, že si během roku budeš schovávat pouze příjmové doklady (příjmové pokladní doklady a vydané faktury). A výdaje si stanovíš pomocí procentního paušálu. Půjde tedy o určité procento z tvého příjmu. Jde o nejjednodušší a většinou nejvýhodnější způsob jak určit výdaje.

 

Účetnictví

 

Představuje nejsložitější metodu pro evidenci. Naštěstí je pro podnikatele-živnostníky povinná jen tehdy, když jejich obrat stanovený podle zákona o DPH přesáhne za předchozí účetní období 25 milionů korun. Ty, coby začínající podnikatel-živnostník se tedy touto variantu prozatím nemusíš zneklidňovat a řešit ji.