Předčasné ukončení penzijního nebo životního pojištění

//Předčasné ukončení penzijního nebo životního pojištění

Předčasné ukončení penzijního nebo životního pojištění

Pokud vypovíte smlouvu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní spoření, doplňkové penzijní spoření nebo smlouvu na soukromé životní pojištění a bylo vám vyplaceno pojišťovnou jednorázové vyrovnání (odbytné) nevyhnete se nepříznivým daňovým dopadům. O nepříznivých daňových dopadech kvůli předčasné výpovědi smlouvy jsem si popovídala s daňovou poradkyňou Ing. Marcelou Vjačkovou.

R: Marcelo, jaké povinnosti v oblasti daní  vyplývají z předčasného ukončení smlouvy, tedy v případě, že nebude dodržena podmínka trvání smlouvy a je vyplaceno odbytné?

M: Pokud předčasně vypovíte smlouvu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní spoření, doplňkové penzijní spoření nebo smlouvu na soukromé životní pojištění a bylo vám vyplaceno pojišťovnou jednorázové vyrovnání, tzv. odbytné, nevyhnete se nepříznivým daňovým dopadům.

R: O jaké daňové dopady se jedná?

M: 1. Snížení základu daně o zaplacené pojistné v minulosti. Pokud  pojištění zaniklo  předčasně (bez splnění podmínek)  nárok na dříve uplatněné snížení základu  daně podle § 15 zákona o daních z příjmů zaniká. O uplatněné daňové odpočty, ale maximálně  v uplynulých 10 letech, musí být zvýšen základ daně. Zvýšení základu daně se provede v roce, kdy k předčasnému ukončení smlouvy dojde. Součet částek, o které byl snížen základ daně v uplynulých 10 letech, je příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmů. Musíte podat daňové přiznání a v něm tyto částky uvést.

R: Existují i výjimky?

M: Výjimkou jsou případy, kdy nejste povinna podat daňové přiznání, protože by odpočty nedosahovaly u zaměstnanců 6 000 Kč  a u ostatních poplatníků 15 000 Kč (v součtu s případnými jinými příjmy) a nejste ani z jiného důvodu povinna podat daňové přiznání. V daňovém přiznání se součet neoprávněně uplatněných odpočtů uvede v ř. 40  a v příloze č. 2 daňového přiznání.

R: Co dělat v případě, že zaměstnavatel přispívá na životní pojištění a zaměstnanec smlouvu předčasně vypoví?

M: Pokud poskytoval zaměstnavatel zaměstnanci příspěvek na životní pojištění, byl tento při splnění podmínek od daně z příjmu osvobozen. Při předčasném zrušení smlouvy, tyto podmínky už splněny nejsou a je nutno dodanit  všechny příspěvky zaměstnavatele zpětně za 10 let. Vzhledem k tomu, že tato úprava platí v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů od  1. 1. 2015, uplatní se až na příspěvky zaměstnavatele  poskytnuté počínaje rokem 2015. Zaměstnanec je povinen podat daňové přiznání za rok, ve kterém k předčasnému ukončení smlouvy došlo a uvést v něm součet příspěvků zaměstnavatele za příslušné předcházející roky a část roku, kdy k ukončení smlouvy došlo. Příslušnou částku zjistí poplatník z potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech v jednotlivých letech. Od roku 2015 je povinnou součástí potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech za daný rok. V daňovém přiznání tuto částku uvede jako příjem ze závislé činnosti,  na řádku 31 daňového přiznání  a ve výpočtové tabulce k § 6. Dodanění příspěvků zaměstnavatele je předepsáno jen u životního pojištění. Na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, případně jiné penzijní pojištění se dané ustanovení nevztahuje, a dodaňování se neprovádí.

R: Jak se daní jednorázové vyrovnání tzv. odbytné?

M: Jednorázové vyrovnání  tzv. odbytné vyplácí  pojišťovna po zdanění srážkovou daní ve výši 15 %.  Zdaňuje jen část odpovídající zhodnocení vložených prostředků,  a některé příspěvky zaměstnavatele. Pojištěnému je vyplacena částka po zdanění. V souvislosti s výplatou odbytného už nevznikají pojištěnému další daňové povinnosti.

R: Děkuji za rozhovor.

2019-01-18T12:26:10+00:00Prosinec 1st, 2018|Categories: Jsem živnostník|Tags: , |Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Předčasné ukončení penzijního nebo životního pojištění