Reading Time: 4 minutes

Co je to silniční daň?

Silniční daň je daň, jejímž předmětem jsou vozidla užívaná výhradně k podnikání. Tato daň se platí jednou ročně. Lhůta pro podání daňového přiznání k silniční dani je 31. 1. 2019. Na tuto daň se platí zálohy každý čtvrtrok.

 

Nové auto k podnikání

Po pořízení nového auta, které využíváte k podnikání, jste povinni se registrovat k silniční dani na příslušném Finančním úřadě ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň. To znamená, že pokud si auto koupíte 1. února 2019 (tudíž od stejného data využíváte k podnikání), musíte jej zaregistrovat do 15. dubna 2019. Povinnost platit silniční daň vzniká v tomto případě od února.

Která vozidla jsou od daně osvobozena?

Existují i vozidla, která jsou od silniční daně osvobozená. Jsou to:

 • vozidla kategorie L, včetně přípojných vozidel
 • vozidla určená pro linkovou osobní hromadnou vnitrostátní dopravu
 • vozidla vojenská, horské záchranné služby, hasičská a bezpečnostní, vozidla zdravotnické služby
 • vozidla s hybridním nebo alternativním pohonem

Pokud k podnikání využíváte vozidlo osvobozené od daně, stejně pro toto vozidla musíte v lednu podat daňové přiznání. Samotnou daň však neplatíte, tudíž ani zálohy na daň.

Vznik daňové povinnosti

 • kalendářním měsícem, v němž se začalo vozidlo používat k podnikání

Zánik daňové povinnosti

 • změnou vlastníka vozidla
 • likvidací vozidla
 • zrušení podnikatelské činnosti

Zálohy na daň

Zálohy k dani silniční se platí čtvrtletně. Zálohy na daň se vypočtou jako 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost. Termíny pro platbu záloh na rok 2019:

 • 1. čtvrtletí (leden, únor, březen) do 15. dubna
 • 2. čtvrtletí (duben, květen, červen) do 15. července
 • 3. čtvrtletí (červenec, srpen, září) do 15. října
 • 4. čtvrtletí (říjen, listopad) do 16. prosince
* záloha za prosinec se neplatí

Přesto, že v průběhu roku řádně platíte zálohy na silniční daň, máte v lednu povinnost podat daňové přiznání.

 

Základ daně

Základ daně se určuje dle:

 

 • zdvihového objemu motoru v cm3 u osobních automobilů
 • součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav u návěsů
 • největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav u ostatních vozidel

 

Sazby daně

Roční sazba daně ze základu daně při zdvihovém objemu motoru:

Zdvihový objem motoru Sazba daně
do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 Kč
nad 3 000 cm3 4 200 Kč

 

Roční sazba daně ze základu daně dle součtu největších povolených hmotností na nápravu a počtu náprav:

Počet náprav Hmotnost Sazba daně
1 náprava do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 700 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč
nad 3,5 t do 5 t 5 400 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6 900 Kč
nad 6,5 t do 8 t 8 400 Kč
nad 8 t 9 600 Kč
2 nápravy do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 400 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4 800 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6 000 Kč
nad 6,5 t do 8 t 7 200 Kč
nad 8 t do 9,5 t 8 400 Kč
nad 9,5 t do 11 t 9 600 Kč
nad 11 t do 12 t 10 800 Kč
nad 12 t do 13 t 12 600 Kč
nad 13 t do 14 t 14 700 Kč
nad 14 t do 15 t 16 500 Kč
nad 15 t do 18 t 23 700 Kč
nad 18 t do 21 t 29 100 Kč
nad 21 t do 24 t 35 100 Kč
nad 24 t do 27 t 40 500 Kč
nad 27 t 46 200 Kč
3 nápravy do 1 t 1 800 Kč
nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč
nad 3,5 t do 6 t 3 600 Kč
nad 6 t do 8,5 t 6 000 Kč
nad 8,5 t do 11 t 7 200 Kč
nad 11 t do 13 t 8 400 Kč
nad 13 t do 15 t 10 500 Kč
nad 15 t do 17 t 13 200 Kč
nad 17 t do 19 t 15 900 Kč
nad 19 t do 21 t 17 400 Kč
nad 21 t do 23 t 21 300 Kč
nad 23 t do 26 t 27 300 Kč
nad 26 t do 31 t 36 600 Kč
nad 31 t do 36 t 43 500 Kč
nad 36 t 50 400 Kč
4 nápravy a více náprav do 18 t 8 400 Kč
nad 18 t do 21 t 10 500 Kč
nad 21 t do 23 t 14 100 Kč
nad 23 t do 25 t 17 700 Kč
nad 25 t do 27 t 22 200 Kč
nad 27 t do 29 t 28 200 Kč
nad 29 t do 32 t 33 300 Kč
nad 32 t do 36 t 39 300 Kč
nad 36 t 44 100 Kč

Ke stanovení roční sazby daně se použijí údaje z technického průkazu vozidla.

Denní sazba daně činí 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, Denní sazbu můžete využít, je-li pro vás výhodnější (např. při využívání vozidla k podnikání pouze v letních měsících, sezonně…).


Daňové přiznání k dani silniční si můžete zpracovat i sami, jednoduše na www.OnlinePriznani.